Tuesday, May 31, 2005

Abolish regional wage boards (privelege speech)

Junk wage rationalization, abolish the good-for-nothing regional wage boards
Talumpati sa plenaryo ni Anakpawis Representative Crispin B. Beltran
30 Mayo 2005

Mr. Speaker, I rise on a matter of personal and collective privilege. Again, this representation speaks of an issue that’s very urgent to a big majority of Filipinos and their families: ito ay ang isyu ng pagtataas ng sahod.

Mr. Speaker, honorable members of this house, lumalabas na sa mga pahayagan na naglabas na ang mga regional wage boards sa ilang probinsya ng mga cost-of –living allowance. Noong Biyernes, inanunsyo ng wage board sa Cordillera Autonomous Region at sa Central Luzon na bibigyan ang mga manggagawa sa mga naturang rehiyon ng COLA. Inanunsyo na rin ng Department of Labor at ng National Wages and Productivity Commission na maari nang ilabas ang mga COLA order para sa national capital region at iba pang rehiyon ngayong araw at bukas, Martes.

Bigyang pansin, Mr. Speaker – cost of living allowance o COLA, hindi ito wage increase. Cost of living na sa sobrang liit ay muntik nang maging cost of libing, mas malaki pa dito ang pang-abuloy sa patay, Mr. Speaker.

Ibang-iba ang COLA sa wage increase, Mr. Speaker. Hindi ito makabuluhang pagtataas ng sahod na idadagdag sa araw-araw na sahod ng mga manggagawa at ipapatong sa kanilang iba pang pang-ekonomyang benepisyo.

Mr. Speaker, matibay na iginigiit ng kinatawang ito na ang direktiba ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa mga regional wage boards noong Mayo 1 ay isang tangkang pahupain ang malakas na tulak at panawagan ng mga manggagawa para sa isang legislated wage increase.

Samantala, kailangan ding ilantad ang kahulugan ng bulok at kontra-manggagang RA 6727 o Wage Rationalization Act. Ang traydor na batas na ito na ipinatupad noong 1989 ang siyang lumikha sa mga walang-kwentang regional wage boards. Ito ang legal na instrumento ng gobyerno upang hati-hatiin hindi lang ang sistema ng pasahod kundi pati ang mga manggagawa sa buong bansa, at pawalang bisa ang laban para sa ng isang national minimum living wage.

Mr. Speaker, this infamous RA 6727 adheres to the principle that wages should primarily be determined through collective bargaining between employers and workers, even as less than three percent of wage and salaried workers are actually covered by collective bargaining agreements.

Combined with the repressive provisions in the Labor Code such as the assumption of jurisdiction powers of the labor secretary, "wage rationalization" today merely leaves the vast majority of workers at the mercy of capital.

Mr. Speaker, kailangang malinawan ang lahat ng kinatawan sa kapulungang ito tungkol sa usapin ng sistemang pasahod sa bansa. Ang kasaysayan ng pagtatakda ng sahod sa Pilipinas ay kinatatangian ng pagsasamantala sa paggawa, at ang impluwensya at kapangyarihan ng mga employer at kapitalista upang maggiit sa mga prosesong legislative. Mula nang unang itakda ang unang wage law o RA 602 noong 1951, haggang sa kasalukuyang RA 6727 na ipinasa noong 1989, tiniyak na ng gobyerno na magiging alipin ang lahat ng mga manggagawa. Alipin ng capital, at alipin ng tubo.

Lantad na lantad sa mga manggagawa sa buong bansa na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay binubuo ng mga employers, government at dilawang mga kinatawan ng mga umano’y unyon at samahang manggagawa. Hindi sila kailanman naghangad na magbigay ng makabuluhang tulong sa mga manggagawa. Hindi ang kapakanan ng mga manggagawa ang pangunahing konsiderasyon ng mga wage boards, kundi kung ano ang gusto at handang ilimos ng mga malalaking negosyante sa anyo ng COLA.

Mr. Speaker, mula noong taong 2000, 27 na beses nang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang minimum na sahod sa Kamaynilan ay nakasayad pa rin sa P250, P300 kung isasama ang ECOLA na hindi talaga bahagi ng basic wage. Ang halagang ito ay mas mababa ng 38 porsyento sa umano’y ‘living wage’ na ine-estima n g National Wages and Productivity Commission.

Samantala, kahit doblehin pa ang daily wage rates, kukulangin pa rin ito at hindi aabot sa P663 na kailangan ng bawat isang pamilyang may anim na miyembro upang mabuhay ng maayos at disente.

Dahil sa pagtuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin gayundin ng singil sa mga batayang serbisyong panlipunan, ang take-home pay ng karaniwang manggagawa ay hindi sapat para sa pagkain ng isang pamilya sa isang araw. Kayo ba, Mr. Speaker, nakaranas na ba kayo at ang inyong pamilya na kumain lang ng sardinas at instant noodles bilang almusal, tanghalian at hapunan araw-araw? Delata at instant pancit canton na ang tinatawag na staple food ng maraming mga Pilipino ngayon. Masyado nang mahal ang presyo ng bigas, karne at gulay, kahit ano pang sabihin ng mga Department of Trade and Industry.

Mr. Speaker, habang ang mga karaniwang pamilyang Pilipino ay dumaranas ng patuloy na lumalalang kahirapan, patuloy namang lumalaki ang kita ng mga pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Noong taong 2003 lang, ang kabuuang tubo o kita ng top 5,000 corporations sa bansa ay tumaas ng 66 percent. Naumumuno na dito ang mga telecom giants at mga multinational mining
Corporations. Kumikita ang mga Ayala, halimbawa, ng P1.2 milyon na tubo kada isang oras sa Globe Telecom pa lamang.

Malinaw Mr. Speaker na ang mga multinasyunal na kumpanya at ang mga malalaking lokal na kapitalista ay may kakayanan na magbigay ng mas mataas na sahod sa kanilang mga manggagawa. Sila ang tunay na nakikinabang sa mga patakaran ng globalisasyon, habang ang manggagawa ang nagdudusa at pinupwersang pumili sa pagitan ng mala-impyernong trabaho at mala-aliping pasahod o kawalan ng kabuhayan.

Ito rin, Mr. Speaker, ang tunay na dahilan kung bakit nagkukunwari ang mga malalaking negosyante na sila’y “concerned” para sa kapakanan ng mga maliliit na kapitalista at ang kanilang mga negosyo. Big business is forced to dissemble by claiming to have the interests of small entrepreneurs and their workers at heart when they rail against wage increases. Sa katotohanan, maging ang mga statistics mula sa labor department ang nagsasabing 0.2 percent lang ng empresa ang nagtanggal ng mga manggagawa noong 20003 dahil sa mandatory minimum wage adjustments, habang dambuhalang 34.8 percent ang nagbawas ng manggagawa dahil sa "lack of demand."

Mr. Speaker, surveys of business executives have time and time again pointed to other factors behind the country's "uncompetitiveness." The flood of foreign goods due to import liberalization, a constricted market due to mass poverty, corruption, cronyism and state abandonment of its duties, including the provision of adequate physical and social infrastructure, have rendered domestic production more costly and less rewarding compared with trading, finance and dreaming of stardom.

Mr. Speaker, ang malala at patuloy na sumsahol sa krisis pang-ekonomya sa bansa ay hindi dapat gamiting dahilan upang lalaong pitpitin at pababain ang sahod ng mga manggagawa. Isang hindi-makatao at baluktot na pagdadahilan ito. Sa halip, ang malalang krisis pang-ekonomya ang dapat pa ngang magtulak sa pamahalaan na maghanap ng mga hakbang lung paano tutulungan ang mga manggagawa!

Ito ba ang ginagawa ng gobyernong Arroyo? Malinaw na hindi! Dagdag na buwis ang ipinapataw, at pagbabawas sa mga subsidyo’t budget para sa mga batayang serbisyong panlipunan pa nga ang ginagawa ngayon ng pamahalaan.


Mr. Speaker, distinguished colleagues, bilang panghuli, pinapaalam ng Kinatawang ito na siya’y labis na nababahala sa patuloy na pagtindi at paglala ng matagal nang laganap na kahirapan sa bansa dulot ng pagtaas ng presyo ng langis, bilihin at singil sa kuryente. Nangangamba rin ang Kinatawang ito sa mga bagong pahirap na papasanin ng mamamayan, lalo na ng uring anakpawis bago pa man sumapit ang darating na pasukan.

1. Una, may naka-ambang implementasyon ng P2 dagdag na pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kung may apat na kasapi ng pamilya ang mamasahe ng isang beses, balikan, sa isang araw, ito ay mangangahulugan ng P384 na dagdag gastos kada buwan.

Malaking kamalasan na lang, Mr. Speaker, kung ang manggagawa ay nakatira sa Maynila ngunit ang pinapapasukang trabaho ay sa Valenzuela, Taguig, o Makati. Mas malaki ang papasanin niyang dagdag pasahe.

2. Pangalawa, dahil sa pag-apruba ng Energy Regulatory Commision sa petisyon ng NAPOCOR at PSALM para sa pagtataas ng singil sa kuryente, magsisimula nang singilin sa mga konsyumer ang P1.04 per kilowatthour na dagdag singil sa kuryente, o P52 sa bawat 50 kilowatthour monthly consumption.

3. Pangatlo, tiyak din ang pagtaas ng gastusin ng bawat pamilyang Pilipino dahil sa pagsasabatas ng mga bagong tax measures tulad ng VAT.

Mr. Speaker, distinguished colleagues, dahil sa pagtaas ng singil sa pamasahe at singil sa kuryente, tinatayang lalampas sa P436 kada buwan ang dagdag gastusin simula sa darating na pasukan sa Hunyo. Maaaring sa darating na Hunyo rin maramdaman ang epekto ng mga bagong batas sa VAT. Tinatayang P271 kada buwan ang average na madadagdag sa gastusin ng isang pamilya sa unang taon ng implementasyon ng bagong VAT law.

Sa harap ng lahat ng mga ito, Mr. Speaker, sa ngalan ng uring mangagawa, mariin kong pinananawagan sa lahat ng mambabatas na suportahan ang HB 345 at ang panawagan ng mga mangagagwang itaas ng p125 across-the-board ang kanilang mga sahod. Wag tayong pumayag na palinlang sa mga regional wage boards at wag nating payagang muling linlangin ng mga traydor na wage boards na ito ang manggagawa at ang kanilang interes.

Ito lamang Mr. Speaker, at maraming salamat! #

11 Comments:

Blogger WorldTrader said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a forex forex forex forex forextraderguide.info guide trader trading trading Site. It pretty much covers ##KEYWORD## related stuff. You can Download TWO free Forex Guides.

Check it out if you get time :-)

7:54 AM  
Blogger Free Traffic System said...

Hello,

I liked your blog. I found many interesting information here.
I also give free info about rated forex trading system on my
href="http://www.WebTradingSystem.com">Forex Trading System
site.

If you have time please visit my web site to get some free rated forex trading system
information.

Kind regards,
Nick

9:51 PM  
Blogger Free Traffic System said...

Hello,

Your blog is great! I found some useful info here. I also give free info about forex most successful system trading. You can seen it on my
href="http://www.timetrapsystem.com">Forex Trading System - Time Trap System
site. Within few days I will upload 100% Free Forex Trading System to it.

If you have time please visit my web site after one week to get some free forex most successful system trading information.

8:32 PM  
Blogger telekom said...

Hi, Need to know about telecommunications story or update, so visit my website **Telecom** site/blog. It pretty much covers Telecommunications Updates related stuff.

Have a nice day.
Otai

12:48 PM  
Blogger . said...

I just came across your blog, and wanted to drop you a note telling you how impressed I was with the information you have posted here. I also have a online forex blog, so I know what I'm talking about when I say your site is top-notch! Keep up the great work, you are providing a great resource on the Internet here!

6:44 PM  
Blogger . said...

I just came across your blog, and wanted to drop you a note telling you how impressed I was with the information you have posted here. I also have a forex rate blog, so I know what I'm talking about when I say your site is top-notch! Keep up the great work, you are providing a great resource on the Internet here!

2:01 PM  
Blogger Johnny said...

Hello, your blog is inmformative, I just found a brand new forex trading system using both Mathematical and psychlogical approch, hope you can visit and it will be useful to your trading life.

7:40 PM  
Blogger Smokey said...

Dear Blogger,

I perused your post (Abolish regional wage boards (privelege speech)) with much interest as I was looking for ways to buy and sell how to repair a road bicycle. Unfortunately your article was not exactly what I was looking for
how to repair a road bicycle. But luckily there is a site I have found that allows you to buy and sell anything like how to repair a road bicycle on interest free credit and you can pay for your how to repair a road bicycle whenever you want. Here's the link one more time: how to repair a road bicycle.

6:26 PM  
Blogger Zahra said...

Dear Blogger,

I perused your post (Abolish regional wage boards (privelege speech)) with much interest as I was looking for ways to buy and sell road construction of pa. Unfortunately your article was not exactly what I was looking for
road construction of pa. But luckily there is a site I have found that allows you to buy and sell anything like road construction of pa on interest free credit and you can pay for your road construction of pa whenever you want. Here's the link one more time: road construction of pa.

3:22 AM  
Blogger Juliette said...

Dear Blogger,

I perused your post (Abolish regional wage boards (privelege speech)) with much interest as I was looking for ways to buy and sell highway construction project. Unfortunately your article was not exactly what I was looking for
highway construction project. But luckily there is a site I have found that allows you to buy and sell anything like highway construction project on interest free credit and you can pay for your highway construction project whenever you want. Here's the link one more time: highway construction project.

12:16 AM  
Blogger overnight cash advance said...

Fine blog. I found your site suitable for another
visit! And when I'm able to surf the web, I look for
blogs as great as your work.
I want you to look for my cash advance chicago blog.

8:36 PM  

Post a Comment

<< Home